Hotel opon

Hotel opon

Przechowalnia opon w optymalnych warunkach

Znajdź najbliższy serwis Euromaster hotel opon - image

Sezonowa wymiana opon w naszych warunkach to konieczność. Chcąc uniknąć kłopotliwego przechowywania aktualnie nieużywanego kompletu kół, można zlecić ich magazynowanie w serwisie Euromaster. Dzięki temu nie musisz ich przewozić w samochodzie (a nie zawsze mieszczą się w bagażniku), ani poszukiwać odpowiedniego miejsca na składowanie, ryzykując deformacje konstrukcji opony lub przyspieszone starzenie gumy (np. składując opony w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych).

W serwisach Euromaster zapewniamy składowanie w optymalnych warunkach:

dot.png
  • bez bezpośredniego dostępu światła,
  • przy zachowaniu odpowiedniej temperatury i wilgotności,
  • w pomieszczeniu ubezpieczonym i chronionym przed pożarem.

Po oczyszczeniu, weryfikacji ewentualnych uszkodzeń i stosownym oznakowaniu, opony umieszczane są w hotelu Euromaster. Wszystko po to, aby Twoje opony były odpowiednio przygotowane na kolejny sezon.

Przygotowaliśmy poradnik dotyczący właściwego przechowywania opon.